Начало Полезна информация

Избор на език:

При дивата коза

хижа Иван Вазов

Полезна информация
Acrobat-icon Описва заинтересованите страни в района, ресурсите за развитие на устойчив туризъм, прави оценка на слабите и силни страни, включва целите и задачите за развитие на устойчив туризъм, съдържа план за действие със списък от проекти.
Acrobat-icon

Закон за туризма

Acrobat-icon
Наредби в сферата на туризма
Acrobat-icon
Acrobat-icon
Acrobat-icon Систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите, специфичните цели, задачите, дейностите и проектите за устойчиво развитие и управление на туристическите дейности за периода 2009-2013.

 


Фотогалерия