Начало Самоков

Избор на език:

При дивата коза

хижа Иван Вазов

Самоков

Около Самоков

Лов и риболов

 

  • Ловно стопанство “Искър” 

         Стопанството се намира на 20-ина км източно от Самоков и е разположен на десния бряг на язовир “Искър”. Тук се въдят благородни елени, сърни, глигани, вълци, мечки, лисици, муфлони, както и няколко вида птици. Освен постоянните гости-ловци стопанството се посещава и от много туристи, за които има специални програми:

         - риболов във вътрешните микро язовири

         - езда на чистокръвни коне/източнобългарска порода/

         - пикник на територията на резервата

         - дву-,три-,четири- и осемдневни турове на коне до Боровец,Саръгьол, Мальовица, 7-те рилски езера и др.

         - фотосафари-обиколка на стопанството с обучени водачи, която завършва с дивечова вечеря в ловната хижа

 

Любителски риболов се организира и на територията на Национален парк”Рила”, но той се провежда така, че да не пречи на естественото възпроизводство на рибните ресурси и биоразнообразието. Любителският риболов може да се практикува, съгласно приетия План за управление на парка, само на точно определени места и при определен режим за всеки вид риба, като риболовът се извършва в почивните дни и официалните празници.

За риболов се използва и развъдникът, намиращ се след Самоков по пътя за Боровец – специална табела указва неговото място. Желаещите да ловят риба заплащат входна такса, както и улова, който са направили.

 

НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА”

Флора и фауна

  • Защитени територии

Национален парк “Рила” e най - големият национален парк в България (81 046 ха). Паркът е защитен природен обект от втора категория по класификацията на Световния съюз за защита на природата (IUCN) и е включен в Списъка на ООН на Националните паркове и еквивалентните на тях резервати. В Национален парк “Рила” са включени 4 резервата – „Парангалица” (който попада в Е7), “Централен Рилски резерват” (най-големият резерват в страната - 12 393,7 хектара, част от него - резервата “Маричини езера” е включен в Списъка на биосферните резервати на ЮНЕСКО в рамките на програмата “Човек и биосфера”), “Ибър” и “Скакавица”. Те са защитени територии от първа категория.

На територията на НП “Рила” (Е7) са обявени и няколко природни забележителности, най – интересните сред които са водопадът “Скакавица” и “Урдини езера” – уникален за страната минералогичен комплекс, включващ нови за световната наука минерали, алпийска растителност с находища на голям брой редки и застрашени видове, и реликтна ледникова хидрофауна в Рила планина.

В Рила се издига балканският първенец връх Мусала (2925 м н. в.), както и още около 100 върха с надморска височина над 2000 м. Притежава характерен алпийски релеф включва в себе си над 120 ледникови езера, разположени на групи във високопланинските части на речните басейни. От Рила водят началото си три от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров - Искър, Марица и Места.

Рила планина с обширната си територия и запазените природни местообитания съхранява изключително голям брой уникални растителни и животински видове.

Реликтна флора и фауна и богатството от ендемични видове определят високата му консервационна значимост. Тя е местообитание на растителни и животински видове, които фигурират в Световната червена книга, Европейския списък на редките, застрашени и ендемични видове, Червената книга на България, видове от приложенията на международните конвенции, по които България е страна.

В границите на планината са описани около 1400 висши растения, някои от които са от първостепенно биологично и научно значение. В Червената книга на България са вписани като застрашени и редки 98 вида, като с категория застрашени са жълта тинтява (Gentiana lutea) и петниста тинтява (Gentiana punctata). Сред рилските растения има 57 ендемични - 3 от които са локални ендемите - рилска иглика (Primula deorum), рилски ревен (Rheum rhaponticum) и павловско шапиче (Alchemilla pawlowskii). Мъховата флора е представена от 274 вида мъхове, видовете гъби са 233, а сладководните водорасли са 130 вида.

Фауната е представена със значителен брой гръбначни животни - 178 вида, които са с национално, европейско и световно значение – Балканската дива коза (Rupicarpa rupicarpa balcanica),

Богато е и птичето царство – 99 вида. Един вид - царският орел (Aquila heliaca) е записан в Червената листа на световно застрашените видове животни. Едни от най-ценните птичи видове са: скален орел (Aquila chrysaetos), малък орел (Hieraaetus pennatus), сокол скитник (Falco peregrinus), лещарка ( Bonasa bonasia), глухар (Tetrao urogallus), черен кълвач (Dryocopos martius) и трипръст кълвач (Picoides trydactylus alpinus).

 

Konen_tourism5Паркът е любимо място за туристи, природолюбители и естествоизпитатели.   За любителите на пешеходните и конните преходи се организират турове с планински водач до природни забележителности на Национален Парк “Рила”.

Самоков е изходен пункт за изкачване на връх Мусала, връх Мальовица, Седемте езера и много други планински маршрути. В близост започват Екопътека с. Бели Искър и Ботанически маршрут „Приятели на растенията”- Яворова поляна - Урдин циркус.

  • Екопътека Бели Искър

Екопътека Бели Искър се намира точно на входа на Национален парк Рила. Името е на едноименната река, около която криволичи по-цялата си дължина. Освен живописните гледки, дължината е 7.5 км, денивелацията е малка 300м, лесно достъпна е, а местата за отдих изобилстват. Подходяща е и за малки деца. Пътеката започва малко след края на Бели Искър. Маршрута е затворен и се изминава за не повече от два часа и половина. По протежението на пътеката са изградени 7 моста, които пресичат река Бели Искар. Най-дългият от тях е мост №4. Най-високата точка на пътеката - 1380 м. Тук се срещат характерните за местността ягода, миризлив здравец, бял равнец, мащерка, черна боровинка. С помощта на информационните табели са обозначени растенията, които могат да се видят: балканския зановец, трицветна теменуга, червен омайник, кълбовидна мишовка, исландски лишей, полегнала песъчарка, еленова камбанка и мн. др. Тук е домът на скалния орел и дивата котка.

  • Боровец - най-старият зимен курорт

Гордостта на Самоков е най-старият български курорт Чамкория, днешния Боровец. Началото си комплексът води от края на XIX век-  1897г., когато цар Фердинанд построява първите три вили и ловна хижа на територията на Чамкория, а през 1942г. той е преименуван на Боровец. За над сто и десетте си години зимното слънце, кристалният въздух и високият спортен дух го превърнаха в световно известен курорт и ски-център.

Дължината на 15-те ски-писти, алпийски стил в курорта е над 40 км, с различна степен на трудност и предназначение. Те са групирани в три региона: Ситняково, Маркуджик и Ястребец. Има писта за дълго ски-бягане - 15 км, за биатлон и шанца за ски скокове. В комплекса има един кабинков лифт, четири седалкови лифта, 10 ски-влека. От 2009г. има изградена система за изкуствен сняг, която покрива площ от над 200 дка.

 

  • Мальовица

Курортът Мальовица се намира в северозападната част на Рила на 27 км от гр.Самоков. Трайната снежна покривка гарантира ски-спорт през цялата зима. Два влека осигуряват достъпа до пистите за средно- добри и напреднали скиори. Мальовица е известно място и в Българския алпинизъм и туризъм.

Освен връх Мальовица, в региона има още няколко върхове на Рила  планина, които са предпочитани за планинско катерене и туризъм в България. Тук се намират най- високите алпийски стени и най-трудният маршрут за катерене в цялата страна.

 

Селата около Самоков

Много от селата в Община Самоков са традиционни места за отдих. Говедарци, Мала Църква, Маджаре и Бели Искър са разположени в изключително красивата и дива долина на река Искър. В с.Говедарци има ски-писта с дължина 1700м, която се обслужва от единичен влек.

Тези села са и изходен пункт за пешеходни турове из Рила, за бране на редки горски плодове, като боровинки, горски ягоди и горски малини, лековити билки. Природата отдавна привлича хората от големите градове, в миналото - в многобройните почивни домове, а днес в закътани малки вили, в обикновени селски къщи и семейни хотели.

 

  • Село Белчин

Селото е сгушено в живописната долина на река Палакария, между Рила и Верила, Витоша и Плана планина. Средновековната църква „Света Петка” в с.Белчин е национален паметник на художествената култура, I-ва категория. Църквата в този си вид е построена през XVII век върху основи на друг храм от XIII-XIV век. Храмът е с размери 12/6м. с изписани стени. Той има изключителна художествена стойност. Най- старите икони са от началото на и средата на XVII  век. Тези творби са редки художествени образци, наравно с най-добрите в страната, създадени преди разцвета на Възраждането. През 2007г. започва цялостната реставрация на храма, като целта е максимално да се запази първообраза му и останките от оригинала. В подножието й е изградена етнографска музейна къща - филиал на музея в гр.Самоков. В музея се събират експозиции на вещи с с различна битова тематика, съхранили културата и традициите на населението през вековете.

  • Геотермални води

Районът на село Белчин се отличава с потенциал от термални води и извлекаема от тях геотермална енергия. Благоприятните географски и природни дадености на района в комбинация с наличието на лечебна минерална вода създават условия за успешното му развитие като здравно-климатичен и балнеоложки център.

 

Температурата на извиране на водата е 40-41 0 С и се характеризира с мек и приятен вкус. Балнеологични изследвания доказват лечебни и профилактични ефекти и въздействия на геотермалнине води при заболявания на органите на опорно двигателен апарат, както и на женските полови органи и кожата. Установено е, че промивни процедури и манипулации могат да имат оздравителен ефект при възпалителни заболявания и процеси в гърлото, устната кухина, носа, синусите, ушите, правото черво и гениталиите.

 

 


Страница 7 от 13

Допълнителни услуги

Маршрути

Фотогалерия