Начало Природен парк Риласки манастир

Избор на език:

При дивата коза

хижа Иван Вазов

Природен парк „Рилски манастир”

Посетете официалната страница: www.parkrilski-manastir.com

Природен парк „Рилски манастир” е създаден през 2000 г., когато част от Национален парк „Рила” с площ от 25 253,2 ха е обособена в природен парк, при запазване на същия режим на стопанисване, охрана и провеждане на мероприятия в тези територии.

Разположен е в югозападната част на Рила планина. Територията на парка обхваща гори, високопланински ливади, алпийски местности, високи върхове и вълнуващи пейзажи в сърцето на Рила. Особено забележителен е районът около Кирилова поляна с красивата скалиста дъга, включваща върховете Злия зъб, Иглата, Купените, Ловница, Орловец и Елени връх. Целият склон към долината на р. Рилска е нарязан от многобройни стръмни улеи, по чийто дълбоки и стръмни корита се свличат много лавини, проявяват се и каменопади. Паркът е заобиколен от 36 върха с височина над 2000 м. В наследство от ледниковата епоха, на територията на парка има 28 езера.

Природен парк „Рилски манастир” е защитена територия с една от най-високите за страната степен на естественост, стабилност и представителност на екосистемите. Това уникално биологично разнообразие се изразява в 1400 вида висши растения, от които 71 са включени в Червената книга на България и над 202 вида гръбначни животни. 33 от тях са намерили място в Червената книга. За високата стойност на парка говори и фактът, че територията му се припокрива със Защитена зона „Рилски манастир”, код BG0000496 по Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите.

Културно-историческото наследство на територията на природния парк е изключително. Тук се намира най-значимият паметник на българската култура и духовност – Рилската света обител, основан през 10 век от Иван Рилски. През 1983 г. Рилският манастир е обявен от ЮНЕСКО за паметник на световната култура. Повече информация за парка ще намерите тук.

и (http://www.bg-parks.net/main.php?act=parks&park=rilman&file=1.html)

(http://www.nug.bg/files/lup/107/PPRManastir.pdf).

Фотогалерия