Начало Рила История

Избор на език:

При дивата коза

хижа Иван Вазов

История

Рила става община от 1883г.

Като селище град Рила има многовековна история. Води началото си от края на II—началото на III век. За античността на Рила свидетелстват находките при разкопки или случайни такива. Открити са: зидана засводена гробница - от I - II век от н.е.; останки от антично селище с надписи на гръцки език; олтар от края на II - началото на III в.; битова керамика; монети и др.

Първото известно наименование на селището е Спортела. То се е намирало на територията на днешния град и хълма - западно от него. Принадлежало е към територията на Пауталия (дн. Кюстендил).

Данни за следващото наименование на Рила - Ролигера като кастел, възстановен през VI век, дава Прокопий.

В царствената грамота на Иван Шишман от 1378 г. се споменава селище с името Дриска, което вероятно се отнася за Рила.

Рила се споменава през XIV век. като феодално владение на Рилски манастир в царствените грамоти на български владетели. Сведения за Рила под името Ирлие има в турските регистри от 1576 г.

В историческото развитие на селището е безспорна ролята на Рилския манастир, датиран от X век - векове наред огнище на просвета и култура, пазител на българския национален дух и на българската книжнина.

През епохата на Възраждането Рила поддържа непрекъснати стопански връзки с манастира. Развиват се занаяти, рудодобив, желездобив, земеделие, животновъдство, процъфтява търго­вията.

Фотогалерия