Начало Рила

Избор на език:

При дивата коза

хижа Иван Вазов

Рила

Релеф, население, поминък

Релефът на територията на общината е планински. Западната част от територията на общината е с най – ниско надморско равнище и в нея са разположени съставните селища на общината. С надморска височина над 2000м, са върховете: вр. Рилец - 2 731 м, вр. Йосифица - 2 697 м, вр. Канарата - 2 691 м, вр., Злия зъб - 2 678 м., вр. Калин - 2 667 м, вр. Елени връх - 2 654 м, вр. Царев връх - 2 378 м, вр. Баучер - 2152 м.

Долината на река Рилска е ориентирана по посока югозапад - североизток и е отворена на Запад към долината на р.Струма. Средната надморска височина тук е 950м., а на населените места в общината: гр. Рила – 520 м, с. Смочево – 550 м, с. Пастра – 803 м, с. Падала – 910 м. и Рилски манастир – 1 147 м.

Населението на Рила е 3021 жители.

 


Страница 3 от 6

Фотогалерия