Начало Разлог

Избор на език:

При дивата коза

хижа Иван Вазов

Разлог

Природни дадености

Разложко е богато на туристически ресурси – природни и антропогенни (културни и исторически), съсредоточени на сравнително малка територия.

Котловината е известна с разнообразните си географски дадености, които предопределят богатото природно разнообразие - красиви гористи местности, слънчеви планински поляни, богат животински и растителен свят. Районът обхваща големи части от националните паркове “Пирин и “Рила”, основани за да защитят уникалния релеф, ценните и уникални екосистеми и богатото биоразнообразие.

Релефът впечатлява с високите скалисти върхове, интересни скални феномени, дълбоките бездънни пещери, десетки големи и малки циркуси, в дъната на които са разположени 186 кристално чисти ледникови езера. Основната водна артерия на Разложката котловина е река Места със своите многобройни притоци, спускащи се към нея ветрилообразно от трите планини, образувайки вирове, бързеи и малки живописни водопади по стръмните склонове. Реката е естествената връзка на котловината със Средиземно море, а това е определящо за проникването на лек беломорски полъх в района и за формирането на изключително благоприятния климат. Планините са защитни прегради за силните северни ветрове. Зимата е снежна и мека, лятото не е горещо, а топло, свежо и приятно.

От природните ресурси с голяма популярност в района се ползват термо-минералните извори.

Цялата Разложка котловина притежава богато наследство от културни паметници от различни епохи и цивилизации – неолит, цивилизацията на траките, гръко-римската цивилизация, християнската цивилизация (представена от ранновизантийската и българската култура), културата на исляма.

Община Разлог е съхранила през вековете уникални културни традиции и обичаи, които заедно с интересните и значими културни паметници на територията и я превръщат в привлекателен туристически център.

 


Страница 3 от 5

Маршрути

Фотогалерия