Начало Разлог

Избор на език:

При дивата коза

хижа Иван Вазов

Разлог

Туристическа дестинация - Разлог

Местоположение

Община Разлог е с уникално разположение в Югозападна България - между планините Пирин, Рила и Родопите, в Разложката котловина по поречието на река Места.

Чрез пролома "Момина клисура" на юг се свързва с Гоцеделчевската котловина, а на запад прехожда в седловината "Предел". Природата на Община Разлог е разнообразна и много привлекателна.

Районът на Разлог е с ключово местоположение. Три от общо 10-те международни транспортни коридора в България минават през района. Той е близо до българо-гръцката и българо- македонската граница.

Важно значение за междуселищните, междурегионалните и международни връзки играе добрата пътна мрежа в общината.

С основно значение за развитието на общината като цяло е второкласен път II -19, който я свързва с международния път Е79, респективно с ГКПП „Кулата”, с Република Гърция, от друга страна осигурява по-кратък път до Гърция през новия ГКПП „Илинден – Ексохи”.

Община Разлог е съставена от 8 населени места - град Разлог, който е общински център, и 7 селски населени места: Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище, Долно Драглище, Добърско и Елешница.

Град Разлог е исторически наложил се икономически, културен и административен център в района на Разложката котловина.

Туризмът е приоритетна област със силно влияние върху икономиката на общината и се оценява като най-перспективен отрасъл за инвестиции.

Близки летища:

София - Разлог - 150 км

Пловдив – Разлог – 150 км

Солун, Гърция – Разлог – 220 км.

Най-близкото пристанище е в Солун на Егейско море (Гърция)

Средиземноморските плажове се намират на два часа път с кола.

 


Страница 2 от 5

Маршрути

Фотогалерия