Начало Костенец

Избор на език:

При дивата коза

хижа Иван Вазов

Костенец

Туристическа информация

Stara reka Vili Kostenec Община Костенец разполага с изключително добър потенциал за развитие на курортното дело и на разнообразни форми на туризъм. Едно от най-големите богатства на общината са изобилните минерални извори, обусловили формирането на три основни курортни зони - “Момин проход”, „Вили Костенец” и „Пчелински бани”.

 

Община Костенец е била утвърден туристически център в национален мащаб. В близкото минало (в началото на 80-те години) броят на посетителите и гостите на общината е бил около 40 000 човека на година. След известен период на застой в сектора и рязко намаляване на броя на посещенията и нощувките, в последните 5 години се забелязва тенденция на икономическо оживление в областта на местния туризъм, като броят на туристите и гостите е между 16 000 и  17 000 човека годишно. През лятото заетостта на хотелите е почти 100%. Същото се отнася до уикендите и ученическите ваканции.

В областта на хотелиерството и ресторантъорството има 33 микро стопански единици, което като брой е второ място в икономическия сектор след отрасъл търговия.  В туристическия сектор работят 335 човека, като броят сезонно  варира.  

 

Легловата база на всички почивни станции, хотели и бази, включително и хижите е около 1 200 -1 300 легла. Съществуващият капацитет е значително по-голям - около 3 000 легла.

Тези фактори благоприятстват развитието на разнообразни форми на туризъм – здравен и балнеоложки, екологичен, планински, селски, ваканционен, зимен, ловен и спортен туризъм.

 


Страница 3 от 5

Допълнителни услуги

Маршрути

Фотогалерия

Настаняване и хранене

Семеен хотел „Диани”

  Семеен хотел „Диани” 

повече
Хижа „Гургулица”

Хижа „Гургулица” Общин

повече
Ресторант „Момин Проход”

Община Костенец –  гр. М

повече
Ресторант „ВИАС”

гр.Костенец, ул. „Търгов

повече
Ресторант „ПЕГАС”

Гр. Костенец, ул. „Борове

повече