Начало Долна Баня Tуристическа дестинация – Долна баня

Избор на език:

При дивата коза

хижа Иван Вазов

Tуристическа дестинация – Долна баня

 

  • Местоположение

 

Долна баня се намира в Югозападна България. Разположена е в живописната Долнобанска котловина,  на десния бряг на река Марица, между стръмните склонове на Рила планина от юг, Септемврийски рид и Еледжик от Ихтиманска Средна гора на север, планинската връзка между Средногорието и Рила на запад, на изток е отворена към Тракийската низина.
Отстои на разстояния 72 км от
София  , 115 км Пловдив и 100 км от Благоевград, южно от магистралата София - Пловдив - Свиленград, което осигурява бърз и удобен транспорт. Отстои на 8 км от жп гара Костенец. През Долна баня минава пътят Пловдив-ДупницаКулата (през Боровец - 19 км и Самоков). По този път минава туристическият маршрут за Рилския манастир.

Летище Долна Баня е първото сертифицирано частно летище в България.

letishteDBADB razhodka_samolet_let_DB

 

  • Релеф, Население, Поминък

 

Долнобанската котловина има коритообразна форма с 520м и 680м абсолютна надморска височина. Основен дял от територията на общината попада между 600м и 1000м надморска височина. Планинският облик на релефа се отличава с верижно и стръмно спускащи се склонове,  което ограничава до известна степен развитието на земеделието. Дълбоко разчлененият и хълмист характер на релефа, както и надморската височина играят важна роля за формирането на климата в общината. Поради разликата в надморската височина се наблюдават два вида климат – умерено-континентален и планински. Умерено-континенталният климат е характерен за земите под 1000 м надморска височина. В общината  това са земите около реките Марица, Очушница, Левица и Гуцалска. Тези земи представляват около 80% от територията на Общината. Котловинният характер на Долнобанското поле е условие за инверсионно охлаждане, на което се дължи и факта, че екстремните температури в общината са установени в ниските, а не по-високите части. Планинският климат обхваща земите с надморска височина над 1000м., които заемат южните части на общината. Тази част от територията на Долна баня се отличава с по-ниски температури, по-голяма облачност и валежи, устойчива снежна  покривка през зимата, висока относителна влажност и силни ветрове. Планинският климат обуславя по-хладна пролет, чист въздух и интензивна лечебна радиация.

Община Долна баня е разположена на територия  от 73 613,606 дка, с население 4 980 жители Тя включва град Долна баня и курорт Долна баня.

Значителна част от територията на община Долна баня е разположена в Национален парк „Рила”.

Структуроопределящи направления в развитието на общината са туризмът, селското стопанство и промишлеността.

Промишлеността е представена основно от неголеми предприятия, свързани с хранително-вкусовия отрасъл, дърводобива, дървопреработването, производството на мебели и шивашки изделия.

Със селско стопанство се занимава не малка част от населението на общината. Традиционно в Долна баня се отглеждат ягодови, малинови и други плодови насаждения, зърнени и етерично-маслени култури.

Потенциалът за развитие на различните видове туризъм е голям и амбицията на общината е да го превърне в индустрия и важен поминък за населението на общината.

Допълнителни услуги

Маршрути

Фотогалерия