Начало Белица Туристическа дестинация - Белица

Избор на език:

При дивата коза

хижа Иван Вазов

Туристическа дестинация - Белица

  • Местоположение

                            

Белица се намира в Югозападна България в южната част на Рила и на своеобразен кръстопът между три планини Рила, Пирин и Родопите. През нея минава път, към две от основните пътни артерии в страната - международните шосета Е-79 София-Кулата-Атина и Е-80 София-Пловдив-Истанбул. Отстои на  171 км от София, 169 км от Пловдив, 71 км от Благоевград,  18 км от Разлог, 12 км от Банско и 62 км от Велинград.

 

  • Релеф, Население, Поминък

Релефът на територията на общината е предимно средно и високо-планински, с големи разлики в надморските височини, което определя неговото многообразие. Пресича се от р.Места, която отделя източна Рила от Велийшо-Виденишкия дял на западните Родопи. Близо три четвърти от територията на общината са гори.

По данни от  системата ЕСГРАОН /2003/ на територията на общината живеят 10315 жители в общинския център и 11-те села на общината. Заетостта е предимно в сектора на услугите, промишлеността (дърводобив и дървообработване) и селското стопанство ( картофи, тютюн, събиране на горски плодове , билки и гъби , животновъдство). През последните години се наблюдава миграция на високообразовани и нискообразовани жители към предлагащи заетост други населени места.

34-7_003637451-bigBelitsa_Grren_Tale_-_Belitsa_1Belitsa_Grren_Tale_-_Nature_3Belitsa_Grren_Tale_-_Nature_1Belitsa_Grren_Tale_-_Eco_Trails_3001274935-big12-01_019090069227SANY0112Belitsa_-_zanajati

Маршрути

Фотогалерия